GOLDFISH

GOLDFISH painting

“Goldfish: A Vibrant Symphony on Black Canvas” Art has the power to transcend the boundaries of imagination and reality, giving …

Read more

Waiting for you..

PicsArt 08 08 12.11.03

Title – Waiting for you Derwent color pencils ये एक बहोत ही बेहतरीन पेंटिंग है मेरे लाइफ की… इसमें मैने …

Read more

Want to Fly……..

PicsArt 08 08 12.34.31

अरे थांब …… . कुठे निघालास …… माझं थोडं ऐकशील का ? …हे तर माझं पण ऐकायला तयार नाही… ओ …

Read more

let me go – color pencils work.

—-कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्‍नप्रभा तनू ल्याली ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली …

Read more