GOLDFISH

GOLDFISH painting

“Goldfish: A Vibrant Symphony on Black Canvas” Art has the power to transcend the boundaries of imagination and reality, giving …

Read more

चित्रकला आणि कला क्षेत्रात मी नवीन काय शिकले पाहिजे? What should I learn new in painting and art field?

Picsart 23 10 07 11 18 30 252

 चित्रकला आणि कला क्षेत्रात  मी नवीन काय शिकले पाहिजे? तुमच्या आवडी आणि उद्दिष्टांनुसार चित्रकला आणि कला क्षेत्रात तुम्ही अनेक नवीन …

Read more

AI च्या मदतीने पेंटिंग बनवण्यासाठी कोणते कौशल्य आणि ज्ञान आवश्यक आहे? What skill and knowledge is required to make a painting with the help of AI? in Marathi.

ai2 1 300x210 1

AI च्या मदतीने पेंटिंग बनवण्यासाठी हे कौशल्य आणि ज्ञान आवश्यक आहे? एआयच्या मदतीने पेंटिंग बनविण्यासाठी, तुमच्याकडे खालील कौशल्ये आणि ज्ञान …

Read more

Sadhu painting in color pencils… time lapse…

SADHU 2B2 225x300 1

Sadhu painting in color pencils- साधू पेंटिंग  साधूचे चित्र बनवण्यापूर्वी आपल्याला साधूचा अर्थ माहित असणे आवश्यक आहे.  साधू साध्वी किंवा …

Read more