GOLDFISH

Goldfish-Color Pencil Art - Artist - Manikraj Bhambure

GOLDFISH colour pencil drawing.. goldfish colour pencil drawing colored pencil art colored pencils for beginners sketching with colored pencils..

चित्रकला आणि कला क्षेत्रात मी नवीन काय शिकले पाहिजे? What should I learn new in painting and art field?

 चित्रकला आणि कला क्षेत्रात  मी नवीन काय शिकले पाहिजे? तुमच्या आवडी आणि उद्दिष्टांनुसार चित्रकला आणि कला क्षेत्रात तुम्ही अनेक नवीन …

Read more

AI च्या मदतीने पेंटिंग बनवण्यासाठी कोणते कौशल्य आणि ज्ञान आवश्यक आहे? What skill and knowledge is required to make a painting with the help of AI? in Marathi.

AI च्या मदतीने पेंटिंग बनवण्यासाठी हे कौशल्य आणि ज्ञान आवश्यक आहे? एआयच्या मदतीने पेंटिंग बनविण्यासाठी, तुमच्याकडे खालील कौशल्ये आणि ज्ञान …

Read more

Sadhu painting in color pencils… time lapse…

Sadhu painting in color pencils- साधू पेंटिंग  साधूचे चित्र बनवण्यापूर्वी आपल्याला साधूचा अर्थ माहित असणे आवश्यक आहे.  साधू साध्वी किंवा …

Read more

सावळाराम लक्ष्मण हळदणकर ( glow of hope )

सावळाराम लक्ष्मण हळदणकर जलरंगांकरता ज्यांची  विशेष ख्याती होती त्या सावळाराम लक्ष्मण हळदणकर  यांची आज जयंती.  काही सहकार्‍यांच्या मदतीने ‘आर्ट सोसायटी …

Read more