let me go – color pencils work.

—-कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली सोन्यात सजले रूप्यात भिजले रत्‍नप्रभा तनू ल्याली ही नटली थटली जशी उमटली चांदणी रंगमहाली …

Read more

..श्रीमान योगी.. ( माझे कलर पेंन्सिल्स मधील चित्र )

PicsArt 08 10 12.00.40

शिवाजी महाराजांबद्दल थोडक्यात माहिती ::— महाराष्ट्रात, छत्रपती शिवाजी हे शिवाजीराजा, शिवाजीराजे, शिवबा, शिवबाराजे, शिव, शिवराय, शिवा अशा अनेक नावांनी ओळखले …

Read more